SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Work System Magdalena Pierzyńska

MAGDALENA PIERZYŃSKA
- WŁAŚCICIEL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez „Work System" – Magdalena Pierzyńska,  ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji.

 

1) Na podstawie art. 6 ust 1 b RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji od momentu doręczenia nam Pani/Pana zgłoszenia rekrutacyjnego zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną.

2) Dane kandydatów wraz z całą dokumentacją uzyskaną w czasie procesu rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia rekrutacji na aplikowane stanowisko lub do czasu cofnięcia zgody, zaś CV nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po upływie wymienionych powyżej okresów, dane zostaną trwale usunięte i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu, aplikacje nie będą odsyłane.

3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Work System" – Magdalena Pierzyńska,  ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, ani państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5) Przetwarzanie przez „Work System" – Magdalena Pierzyńska, Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu oceny Pani/Pana kandydatury na oferowane stanowisko pracy,

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie nie podanie swoich danych spowoduje niemożność wzięcia udziału w obecnym, jak i ewentualnym przyszłym procesie rekrutacji.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwa firmy:
Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:
Telefon kontaktowy:*
Adres firmy lub jej siedziby:*
Jestem zainteresowany ofertą na:
Dodatkowo:
Strony WWW Łódź
Strona pozostawia pliki cookies na Twoim komputerze w celu zbierania statystyk odwiedzin. Możesz zmienić ustawienia dotyczące magazynowania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki stron.X